Diagnostyka prenatalna między 11 a 13.6 tygodniem ciąży

Idealnym momentem na wykonanie diagnostyki prenatalnej jest okres pomiędzy 12-13 tygodniem ciąży ze względu na odpowiednią długość ciemieniowo-siedzeniową płodu. Diagnostyka prenatalna ma za zadanie wstępnie ocenić budowę anatomiczną płodu oraz ocenę ryzyka wystąpienia wad genetycznych. 

Szczegółowe badanie ultrasonograficzne w tym okresie powinien wykonać jedynie lekarz posiadający kwalifikacje do oceny ryzyka wad chromosomalnych płodu. Doktor powinien posiadać kwalifikacje udokumentowane certyfikatem FMF (The Fetal Medicine Foundation). Najlepsze wyniki badania przesiewowego uzyskuje się łącząc go z badaniami biochemicznymi z krwi mamy. W tym celu równolegle do badania ultrasonograficznego wykonywany jest test podwójny – PAPP-A+βHCG w kierunku wad płodu uwarunkowanych genetycznie. Całość w zestawieniu z wywiadem i wynikiem badania USG (NT i FHR) stanowi zintegrowane prenatalne badanie przesiewowe I trymestru. Wywiad i wynik daje szczegółowy obraz sytuacji genetycznej płodu.

Lekarz wykonuje badanie ultrasonograficzne między 11 a 13.6 tygodniem ciąży sondą brzuszną i/lub dopochwową , które obejmuje:

  • ocenę liczby pęcherzyków ciążowych i płodów w jamie macicy
  • ocenę czynności serca płodu (FHR)
  • pomiar biometryczny mający na celu weryfikację wieku ciążowego
  • ocenę anatomii płodu (czaszki, powłok jamy brzusznej, żołądka, serca, pęcherza moczowego, kręgosłupa, kończyn, kosmówki
  • ocenę ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych (wad genetycznych), czyli trisomii 21, 18 i 13, na podstawie markerów ultrasonograficznych: przezierności karku płodu (NT) oraz czynności serca płodu (FHR), a także kości nosowej (NB), indeksu pulsacji w przewodzie żylnym (DV PIV) i przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR).

Ginekolog | Ginekolog Dziecięcy | Konsultacja Położnej | Urolog | Badanie USGMedycyna EstetycznaFizjoterapeuta urologicznyChirurg ogólny i onkologiczny | USG prenatalne | Ginekologia Estetyczna