Baby Blues

Baby Blues - psycholog Martyna Gonera

Mamo, tato, czy wiecie czym jest baby blues? Czy wiecie, że dotyka on zarówno kobiety jak i mężczyzn?!

“Po chwilach radości, które niesie za sobą urodzenie dziecka, w okolicach trzeciego dnia po po porodzie u niektórych kobiet występuje nagła zmiana nastroju. Uważa się, że to efekt burzy hormonów: spadku poziomu estrogenów i progesteronu, wzrostu poziomu prolaktyny.” pisze dr n. med. Iwona Koszewska.(1) Warto też wspomnieć o psychologicznych aspektach – niepewność w nowej roli, poczucie odpowiedzialności za dziecko.

Baby blues rozumiemy jako “smutek poporodowy”. Ważny czas, bo wiele zmian zachodzi wtedy w organizmie kobiety. Dotyka on nawet do 85% kobiet po porodzie  – u około 20% z nich może rozwinąć się depresja poporodowa.(2)

Z mężczyznami jest podobnie – mówi się, że tu główną rolę odgrywa wysoki poziom kortyzolu oraz deprywacja snu. Również poczucie odpowiedzialności za dziecko, przy towarzyszącej niepewności w roli taty. Mężczyźni również mogą doświadczyć depresji po porodzie!(3)

Ciekawe, że tak częste zjawisko nadal bywa pomijane, nienazwane i niezaopiekowane, prawda?

Najczęściej opisywane objawy smutku poporodowego to płaczliwość, chwiejność emocjonalna, obniżenie nastroju, poczucie winy, brak apetytu, zaburzenia snu, bóle głowy. Zazwyczaj mijają samoistnie po około 2-4 tygodniach i wynikają z naprawdę różnych innych czynników (wymienia się m. in. wcześniej przebyty epizod depresyjny, zaburzenia lękowe, neurotyczność, trudności związane z karmieniem piersią, deprywację snu czy nawet niesprzyjające warunki bytowe.

Co zrobić, by sobie pomóc gdy i Was dotknie smutek popodorowy?

Dać sobie czas i obserwować się nawzajem. Słuchać siebie, dzielić obowiązki między sobą. Szukać wsparcia! Czasem wystarczy, że ktoś przyniesie Wam obiad, pozmywa naczynia, czasem potrzeba, by ktoś “udźwignął” Wasze emocje i wysłuchał Was. A gdy zauważycie, że to nie pomaga, Wasz stan utrudnia codzienne funkcjonowanie, warto zasięgnąć pomocy u psychologa, psychoterapeuty. I pamiętajcie – wszystko co czujecie zasługuje na uwagę.

  1. Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie, Warszawa 2010
  2. Kaźmierczak M., Gebuza G, Gierszewska M., Zaburzenia emocjonalne okresu poporodowego, Pracownia Podstaw Opieki Położniczej, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Bruno, A., Celebre, L., Mento, C., Rizzo, A., Silvestri, M. C., De Stefano, R., Zoccali, R. A., & Muscatello, M. R. A. When Fathers Begin to Falter: A Comprehensive Review on Paternal Perinatal Depression (2020).

Ginekolog | Ginekolog Dziecięcy | Konsultacja Położnej | Psycholog | Badanie USGMedycyna EstetycznaFizjoterapeuta urologicznyChirurg ogólny i onkologiczny | USG prenatalne | Ginekologia Estetyczna